Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Proběhlé shromáždění vlastníků bylo, jak se již bohužel stává zvykem, neusnášeníschopné. Děkujeme tímto všem svědomitým vlastníkům, kteří dorazili ať už osobně či dodáním plné moci.

Výbor tedy rozešle hlasování způsobem per rollam.

Dokumenty probírané na shromáždění: … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků 2022

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Post-covidové Shromáždění vlastníků se uskuteční 28. 6. 2022 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) na Poliklinice Prosek.

Hlavní body programu jsou

  • Schválení účetních závěrek za roky 2020 a 2021 a vypořádání výsledku hospodaření
  • Schválení úpravy záloh od 1. 8. 2022
  • Oprava prasklin podlahy v garážích
  • Výměna garážových vrat v 2.PP
  • Výměna baterií záložního zdroje požárního odvětrávání
  • Umístění kontejneru na bioodpad

… Celý příspěvek

Dezinsekce třásněnek

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Na základě nepříjemných problémů se zamořením třásněnkami v minulých letech bude v pátek 3.6.2022 v dopoledních hodinách na naše náklady provedena dezinsekce kolem domu. Dle odborníka tento zásah zamezí zamoření pro tento rok a kvůli nemožnosti jejich množení možná i na několik let dalších. … Celý příspěvek