Dezinsekce třásněnek

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Na základě nepříjemných problémů se zamořením třásněnkami v minulých letech bude v pátek 3.6.2022 v dopoledních hodinách na naše náklady provedena dezinsekce kolem domu. Dle odborníka tento zásah zamezí zamoření pro tento rok a kvůli nemožnosti jejich množení možná i na několik let dalších. … Celý příspěvek

Shromáždění 2021

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

s ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 jsme se rozhodli prozatím nesvolávat shromáždění našeho SVJ. Neboť nám stanovy neumožňují hlasovat, bez předcházejícího svolaného a neusnášeníschopného shromáždění, per rollam a výjimka stanovená Lex Covid pro hlasování per rollam již nadále není v platnosti (platila do 30.6.2021), usnesli jsme se v rámci Výboru, že svoláme shromáždění našeho SVJ až v době, kdy to situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 reálně umožní. Pokud by nicméně Vláda ČR prodloužila platnost Lex Covid, zrealizujeme obratem hlasování per rollam.

Výbor SVJ … Celý příspěvek

Navýšení cen za dodávky tepelné energie

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Náš dodavatel tepelné energie Pražská teplárenská, a.s. zveřejnil 9.11.2021 nový ceník za dodávky tepelné energie s platností již od 1.12.2021. Jako důvod navýšení cen označuje dodavatel rostoucí ceny vstupních parametrů a to především emisních povolenek.

Dochází k navýšení cen jak v odebrané složce ceny, tak ve sjednané složce ceny.

Nové ceny by měly platit také pro rok 2022, pokud nedojde k dalšímu nárůstu emisních povolenek a dalších vstupů. … Celý příspěvek