Přeladění společné televizní antény na DVB T2

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Dne 7.11.2019 dojde k přeladění společné domovní antény pro nový příjem DVB T2. Po této změně si prosím přelaďte své televizní přijímače.

Hlasování per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Výbor si dovoluje informovat, že skončilo hlasování mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek (hlasování tzv. per rollam), když původní zasedání, konané dne 16.5.2019, nebylo schopné se usnášet. Nadpoloviční většinou vlastníků byla schválena všechna usnesení. V podrobnostech jednotlivých usnesení výbor odkazuje na program zasedání shromáždění vlastníků jednotek ze dne 16.5.2019.
… Celý příspěvek

Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků konané dne 16.5.2019 nebylo z důvodu nízké účasti způsobilé se usnášet. Z tohoto důvodu výbor přistoupí k hlasování mimo zasedání v souladu s ust. § 1210 OZ.
… Celý příspěvek