Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Proběhlé shromáždění vlastníků bylo, jak se již bohužel stává zvykem, neusnášeníschopné. Děkujeme tímto všem svědomitým vlastníkům, kteří dorazili ať už osobně či dodáním plné moci.

Výbor tedy rozešle hlasování způsobem per rollam.

Dokumenty probírané na shromáždění: