Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků konané dne 9.5.2018 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Polikliniky Prosek nebylo způsobilé se usnášet (účast cca 35%). Z tohoto důvodu výbor přistoupí k hlasování mimo zasedání v souladu s ust. § 1210 OZ.

Výbor SVJ … Celý příspěvek

Soudní spor

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že náš soudní spor se spol. FINEP Prosek bytová 2 k.s. o jejich povinnosti zaplatit nám poplatek z prodlení z jimi více jak půl roku nehrazených záloh na správu domu a pozemku a služeb spojených s užíváním bytu (dále jen „zálohy“), … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků 2018

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Letošní shromáždění se bude konat 9.5.2018 v 18:30-20:30 hod. (prezence od 18:00 hod.). Místem konání je opět zasedací místnost na Poliklinice Prosek.

Pozvánku s programem zasedání a plnou mocí pro zastoupení je možné stáhnout zde a návrh ekonomických usnesení zde.
… Celý příspěvek