Shromáždění 2021

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

s ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 jsme se rozhodli prozatím nesvolávat shromáždění našeho SVJ. Neboť nám stanovy neumožňují hlasovat, bez předcházejícího svolaného a neusnášeníschopného shromáždění, per rollam a výjimka stanovená Lex Covid pro hlasování per rollam již nadále není v platnosti (platila do 30.6.2021), usnesli jsme se v rámci Výboru, že svoláme shromáždění našeho SVJ až v době, kdy to situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 reálně umožní. Pokud by nicméně Vláda ČR prodloužila platnost Lex Covid, zrealizujeme obratem hlasování per rollam.

Výbor SVJ … Celý příspěvek

Navýšení cen za dodávky tepelné energie

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Náš dodavatel tepelné energie Pražská teplárenská, a.s. zveřejnil 9.11.2021 nový ceník za dodávky tepelné energie s platností již od 1.12.2021. Jako důvod navýšení cen označuje dodavatel rostoucí ceny vstupních parametrů a to především emisních povolenek.

Dochází k navýšení cen jak v odebrané složce ceny, tak ve sjednané složce ceny.

Nové ceny by měly platit také pro rok 2022, pokud nedojde k dalšímu nárůstu emisních povolenek a dalších vstupů. … Celý příspěvek

Termíny výměny bytových uzávěrů

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Druhá fáze výměn bytových uzávěrů proběhne v termínu 20. – 28.4.2021, pro jednotlivé byty (vždy v čase 8.30 – 16.00) takto:
20.4.2021 v bytech číslo: 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 a 115
21.4.2021 v bytech číslo: 116, 117, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211 a 213
22.4.2021 v bytech číslo: 212, 214, 215, 216, 217, 302, 304, 305, 306, 307, 308 a 310
23.4.2021 v bytech číslo: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 401, 402, 403 a 404
26.4.2021 v bytech číslo: 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415 a 416
27.4.2021 v bytech číslo: 417, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511 a 516
28.4.2021 v bytech číslo: 508, 510, 512, 513, 605, 607 a 608

Prosíme Vás o umožnění vstupu do Vašeho bytu a volný přístup k uzávěrům vody/vodoměrům. Děkujeme za součinnost.
… Celý příspěvek