Shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Letošní shromáždění vlastníků se uskuteční dne 26.4.2017 od 18:30 do cca. 20:30 hodin (prezence od 18:00). Místem konání je jako vždy Poliklinika Prosek.

Program

  1. Zahájení (schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele)
  2. Úvodní stručná informace výboru společenství
  3. Hospodaření SVJ
    1. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  4. Plán činnosti 2017
    1. Schválení zabezpečení prostor pro sběrné nádoby na odpad (uzamykatelné mříže)
  5. Různé a závěr

… Celý příspěvek

Zamřížování kontejnerů

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Dne 18. ledna byl zamřížován prostor pro kontejnery. Zamřížování pro nás provedla společnost FINEP zdarma na vlastní náklady.

V současné době jsou kontejnery stále volně přístupné. O možném uzamčení zámkem na klíč se bude jednat na nejbližším Shromáždění vlastníků. … Celý příspěvek