Upozornění na šmejdy obcházející v domě

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci a obyvatelé domu,

dostala se k nám informace, že po domě obcházejí nezvaní lidé a pod záminkou kontroly oken a jiných lákají z obyvatel kontakty na majitele bytových jednotek či nabízejí předražený a nepotřebný servis oken. Nic takového není možné a jedná se o šmejdy a podvodníky. Doporučujeme … Celý příspěvek

Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Proběhlé shromáždění vlastníků bylo, jak se již bohužel stává zvykem, neusnášeníschopné. Děkujeme tímto všem svědomitým vlastníkům, kteří dorazili ať už osobně či dodáním plné moci.

Výbor tedy rozešle hlasování způsobem per rollam.

Dokumenty probírané na shromáždění: … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků 2022

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Post-covidové Shromáždění vlastníků se uskuteční 28. 6. 2022 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) na Poliklinice Prosek.

Hlavní body programu jsou

  • Schválení účetních závěrek za roky 2020 a 2021 a vypořádání výsledku hospodaření
  • Schválení úpravy záloh od 1. 8. 2022
  • Oprava prasklin podlahy v garážích
  • Výměna garážových vrat v 2.PP
  • Výměna baterií záložního zdroje požárního odvětrávání
  • Umístění kontejneru na bioodpad

… Celý příspěvek