Klíče od kontejnerů

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Dle usnesení shromáždění vlastníků bude nově přístup ke kontejnerům možný pouze s klíčem od mříží.

Klíče budou během tohoto víkendu (27.5. – 28.5.) vhozeny do poštovních schránek v domě.
Každá bytová jednotka takto obdrží 2 klíče. Pokud budete potřebovat více kusů pro další členy domácnosti, klíče si můžete nechat zkopírovat v zámečnictví, není proto třeba kontaktovat správce SBD.

V následujícím týdnu bude poté osazena zámková vložka
a mříže kolem kontejnerů budou uzamčeny. … Celý příspěvek

Zápis ze Shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Shromáždění vlastníků, konané dne 26.4.2017, bylo k milému překvapení všech zůčastněných usnášeníschopné (51,88 %). Tímto velice děkujeme všem osobně zůčastněným a také všem, kteří poskytli plné moci.

Na Shromáždění bylo mimo jiné schváleno uzamčení prostoru s kontejnery. O přesném průběhu uzamčení a distribuci klíčů budeme v blízké době informovat zde na webu a na nástěnce domu.

Kompletní zápis ze shromáždění spolu s přesnými výsledky jednotlivých hlasování je k dispozici zde. … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Letošní shromáždění vlastníků se uskuteční dne 26.4.2017 od 18:30 do cca. 20:30 hodin (prezence od 18:00). Místem konání je jako vždy Poliklinika Prosek.

Program

  1. Zahájení (schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele)
  2. Úvodní stručná informace výboru společenství
  3. Hospodaření SVJ
    1. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  4. Plán činnosti 2017
    1. Schválení zabezpečení prostor pro sběrné nádoby na odpad (uzamykatelné mříže)
  5. Různé a závěr

… Celý příspěvek