Výsledky hlasování per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Výbor si dovoluje informovat, že skončilo hlasování mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek (hlasování tzv. per rollam), když původní zasedání, konané dne 9.5.2018, nebylo schopné se usnášet. Hlasování per rollam se zúčastnilo 71% všech vlastníků (počítáno dle podílů na společných částech domu).

Přijata byla následující usnesení: … Celý příspěvek

Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků konané dne 9.5.2018 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Polikliniky Prosek nebylo způsobilé se usnášet (účast cca 35%). Z tohoto důvodu výbor přistoupí k hlasování mimo zasedání v souladu s ust. § 1210 OZ.

Výbor SVJ … Celý příspěvek

Soudní spor

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že náš soudní spor se spol. FINEP Prosek bytová 2 k.s. o jejich povinnosti zaplatit nám poplatek z prodlení z jimi více jak půl roku nehrazených záloh na správu domu a pozemku a služeb spojených s užíváním bytu (dále jen „zálohy“), … Celý příspěvek