Zakšínská 608/10 – aktuální činnost 2.čtvrtletí 2024

Zveřejněno: Autor:
Michal Pitucha

Vážení sousedé, jak jsme se dohodli na Shromáždění SVJ konaném dne 22.2.2024, jako členové výboru Vás budeme nyní i touto cestou oslovovat s aktualitami, které se týkají domu Zakšínská 608/10. Cílem je sdílet s vámi informace i během roku a i Vy máte tedy možnost reagovat či poslat svůj komentář/návrh k jednotlivým bodům, tématům. Nyní, ve … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků 2022 – zápis

Zveřejněno: Autor:
Michal Pitucha

Zápis ze Shromáždění vlastníků SVJ je k dispozici zde. Zápis ze zasedání shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 (dále jen „SVJ“) uskutečněného dne 22.2.2024 od 18:15 – 20:00 hod v zasedací místnosti Polikliniky Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9. Zasedání bylo zahájeno v 18:15. Na zasedání bylo přítomna nadpoloviční většina všech vlastníků a bylo proto zkonstatováno, že zasedání … Celý příspěvek

Shromáždění vlastníků 2024

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Shromáždění vlastníků se koná 22.2.2024 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) v zasedací místnosti Polikliniky Prosek (Lovosická 440/40).

Prosíme všechny vlastníky, kteří se nemohou zúčastnit, aby zmocnili jiného vlastníka či člena výboru, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Program
… Celý příspěvek