Výsledky hlasování per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

I přes významnou snahu výboru, SBD a zástupce vlastníků 2PP hlasovalo velice málo vlastníků, ostatním je hospodaření a fungování našeho domu viditelně zcela lhostejné, na což bohužel doplácíme všichni. Opravu prasklin v garážích se nepodařilo schválit, což přímo poškozuje některé z vlastníků, vlastnících parkovací stání pod poškozenými stropy. Odkládání opravy bude zcela jistě pro SVJ ve výsledku výrazně nákladnější.

 

Výsledky hlasování (PRO/ZDRŽEL SE/PROTI/NEHLASOVALO v %): … Celý příspěvek

Výměna zámku – klíčů od popelnic

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Na základě neustálého nepořádku kolem popelnic, diskuze na shromáždění vlastníků a stížností obyvatel, výbor nechá vyměnit zámek k popelnicové kleci. Příští týden (31.10.) správce rozdá nové klíče do poštovních schránek v domě a následně v dalším týdnu (7.11.) provede výměnu zámku.

Další kopie klíčů je možné objednat, jako vždy, u našeho správce. … Celý příspěvek

Výzva k hlasování per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Výbor prosí a apeluje na vlastníky, aby vyplnili hlasovací lístky per rollam a podepsané je předali výboru nebo našemu správci SBD (poštou, do schránky nebo e-mailem). Zatím stále nebylo odevzdáno ani 50 % hlasů.

Bez odhlasovaných agend se nemůžeme nikam posunout. Vyplnění hlasování a jeho odevzdání zabere maximálně pár minut. V případě jakýchkoliv dotazů k bodům nás samozřejmě neváhejte kontaktovat. … Celý příspěvek