Shromáždění vlastníků 2024

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Shromáždění vlastníků se koná 22.2.2024 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) v zasedací místnosti Polikliniky Prosek (Lovosická 440/40).

Prosíme všechny vlastníky, kteří se nemohou zúčastnit, aby zmocnili jiného vlastníka či člena výboru, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Program
… Celý příspěvek

Postřik proti třásněnkám

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Na přelomu června/července byla, jako již každý rok, provedena dezinsekce třásněnek v okolí našeho domu. Máme za to, že je postřik účinný, pokud byste však v bytě i přesto měli s tímto malým černým hmyzem problém, dejte nám prosím vědět. … Celý příspěvek

Výsledky hlasování per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

I přes významnou snahu výboru, SBD a zástupce vlastníků 2PP hlasovalo velice málo vlastníků, ostatním je hospodaření a fungování našeho domu viditelně zcela lhostejné, na což bohužel doplácíme všichni. Opravu prasklin v garážích se nepodařilo schválit, což přímo poškozuje některé z vlastníků, vlastnících parkovací stání pod poškozenými stropy. Odkládání opravy bude zcela jistě pro SVJ ve výsledku výrazně nákladnější.

 

Výsledky hlasování (PRO/ZDRŽEL SE/PROTI/NEHLASOVALO v %): … Celý příspěvek