Shromáždění vlastníků 2022

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Post-covidové Shromáždění vlastníků se uskuteční 28. 6. 2022 od 18:15 (prezence od 18:00 hod.) na Poliklinice Prosek.

Hlavní body programu jsou

  • Schválení účetních závěrek za roky 2020 a 2021 a vypořádání výsledku hospodaření
  • Schválení úpravy záloh od 1. 8. 2022
  • Oprava prasklin podlahy v garážích
  • Výměna garážových vrat v 2.PP
  • Výměna baterií záložního zdroje požárního odvětrávání
  • Umístění kontejneru na bioodpad

… Celý příspěvek

Dezinsekce třásněnek

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Na základě nepříjemných problémů se zamořením třásněnkami v minulých letech bude v pátek 3.6.2022 v dopoledních hodinách na naše náklady provedena dezinsekce kolem domu. Dle odborníka tento zásah zamezí zamoření pro tento rok a kvůli nemožnosti jejich množení možná i na několik let dalších. … Celý příspěvek

Shromáždění 2021

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

s ohledem na trvající nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID 19 jsme se rozhodli prozatím nesvolávat shromáždění našeho SVJ. Neboť nám stanovy neumožňují hlasovat, bez předcházejícího svolaného a neusnášeníschopného shromáždění, per rollam a výjimka stanovená Lex Covid pro hlasování per rollam již nadále není v platnosti (platila do 30.6.2021), usnesli jsme se v rámci Výboru, že svoláme shromáždění našeho SVJ až v době, kdy to situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 reálně umožní. Pokud by nicméně Vláda ČR prodloužila platnost Lex Covid, zrealizujeme obratem hlasování per rollam.

Výbor SVJ … Celý příspěvek