Zápis ze Shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Shromáždění vlastníků, konané dne 26.4.2017, bylo k milému překvapení všech zůčastněných usnášeníschopné (51,88 %). Tímto velice děkujeme všem osobně zůčastněným a také všem, kteří poskytli plné moci.

Na Shromáždění bylo mimo jiné schváleno uzamčení prostoru s kontejnery. O přesném průběhu uzamčení a distribuci klíčů budeme v blízké době informovat zde na webu a na nástěnce domu.

Kompletní zápis ze shromáždění spolu s přesnými výsledky jednotlivých hlasování je k dispozici zde.