Výsledek hlasování per rollam 2020

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Hlasování per rollam bylo konečně zdárně ukončeno s 55% účastí. Velice děkujeme všem vlastníkům, kteří hlasovali. Zároveň nás ale mrzí, že téměř polovina vlastníků ani po dalších upomínkách vůbec nehlasovala.

Oba body hlasování byly schváleny, účetní závěrka byla schválena přes 90 % hlasy a oprava garáže přes 85 % hlasů.