Termíny výměny bytových uzávěrů

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Druhá fáze výměn bytových uzávěrů proběhne v termínu 20. – 28.4.2021, pro jednotlivé byty (vždy v čase 8.30 – 16.00) takto:
20.4.2021 v bytech číslo: 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 a 115
21.4.2021 v bytech číslo: 116, 117, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211 a 213
22.4.2021 v bytech číslo: 212, 214, 215, 216, 217, 302, 304, 305, 306, 307, 308 a 310
23.4.2021 v bytech číslo: 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 401, 402, 403 a 404
26.4.2021 v bytech číslo: 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415 a 416
27.4.2021 v bytech číslo: 417, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511 a 516
28.4.2021 v bytech číslo: 508, 510, 512, 513, 605, 607 a 608

Prosíme Vás o umožnění vstupu do Vašeho bytu a volný přístup k uzávěrům vody/vodoměrům. Děkujeme za součinnost.

Vyvěšený informační leták je k dispozici zde.