Shromáždění vlastníků 2020 – per rollam

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Letošní shromáždění vlastníků bylo kvůli koronavirovým opatřením odloženo a po posouzení přetrvávající situace bylo rozhodnuto, že se tentokrát uskuteční pouze formou hlasování per rollam, tedy korespondenčně poštou. Rozeslání dopisů proběhne po prázdninách v září 2020.