Neusnášeníschopné shromáždění vlastníků

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás informovat, že shromáždění vlastníků konané dne 16.5.2019 nebylo z důvodu nízké účasti způsobilé se usnášet. Z tohoto důvodu výbor přistoupí k hlasování mimo zasedání v souladu s ust. § 1210 OZ.