Hlasování per rollam 2020

Zveřejněno: Autor:
Bc. Robert Soják

Prosíme všechny vlastníky o vyplnění hlasování formou per rollam, které bylo odesláno do poštovních schránek.

Podklady: